บริษัท หลังสวนฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
LANGSUAN HONDA AUTOMOBILE COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

รถยนต์

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2553
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
224,597,387 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
35 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
รถยนต์รุ่นใหม่ ๆ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
111 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110
โทรศัพท์
077-510-955
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
มลทกานต์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ
เบอร์ติดต่อ
077-510-955