บริษัท แอคมี เคม เทค จำกัด
ACME CHEM TECH COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

กาวและผลิตภัณฑ์สำหรับยึดติดพื้นรองเท้า

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2541
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
20,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
104,185,939.46 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
50 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าและลดต้นทุนการผลิต
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ปรับปรุงคุณภาพกาว
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
336 หมู่ที่ 4 ซอย ว.ป.อ.11(พิเศษ) ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
โทรศัพท์
02-810-0090
โทรสาร
02-810-0089
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สุเมธ ธัญชัยภัทร
ตำแหน่ง
ผู้จัดการโรงงาน
เบอร์ติดต่อ
02-810-0090