บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด
VERASUWAN COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรมกาว

รายละเอียดบริษัท

บริษัท วีระสุวรรณ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันเพื่อผลิตสารตัวทำละลายสำหรับอุตสาหกรรมกาวและสี น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตา ต่อมาเมื่อปี 2550 ได้เริ่มผลิตน้ำมันไบโอดีเซล เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการลดการนำเข้าน้ำมันดิบของประเทศและผลักดันภาคเกษตรในการนำไขปาล์มมาเป็นวัตถุดิบ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2530
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
940,250,745.68 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
76 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาและปรังปรุงผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
53/2 53/8 หมู่ 5 ถนนเศรษฐกิจ 1 ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์
034-468-801 081-403-2723
โทรสาร
034-468-803
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
สัญญา บุญญาสุวัฒน์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
034-468-801 081-403-2723