บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด
SIAM IMPLEMENT COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

จอบหมุน(โรตารี่) และอุปกรณ์การเกษตรสำหรับต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์

รายละเอียดบริษัท

บริษัท สยามอิมพลีเม้น จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายจอบหมุน(โรตารี่) และอุปกรณ์การเกษตรสำหรับต่อพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานเกษตรสำหรับเตรียมดินเพาะปลูก การกำจัดวัชพืช และการหว่านปุ๋ยบำรุงดิน ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว ไร่อ้อย ปาล์มน้ำมัน ยางพารา งานเกษตรสำหรับเตรียมดินเพาะปลูก การกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังช่วยให้เกษตรกรลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดเวลา และลดปัญหา การขาดแคลนแรงงาน ด้วยคุณภาพสินค้าที่เป็นที่ยอมรับสำหรับร้านค้าและเกษตรกรมากมาย

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2548
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
214,483,066.19 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
70 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้น
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
เครื่องจักรที่ใช้ในงานเกษตร
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
49 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก 65110
โทรศัพท์
081-953-4335 080-456-4491 055-391-298 Ext.12
โทรสาร
055-339-1297
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
จิตรกร รองแก้ว
ตำแหน่ง
ผู้จัดการส่วนบริหารและการตลาด
เบอร์ติดต่อ
081-953-4335 080-456-4491 055-391-298 Ext.12