บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน)
MEGA LIFESCIENCES PUBLIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เมก้า วี แคร์

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค ชั้นนำระดับสากล นอกจากนี้บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด (มหาชน) ยังมีการพัฒนา ผลิต ทำการตลาด และขายผลิตภัณฑ์กลุ่มบำรุงสุขภาพ ผลิตภัณฑ์ยาตามใบสั่งแพทย์และผลิตภัณฑ์ยาจำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์สุขภาพภายใต้เครื่องหมายการค้า Mega We CareTM ของบริษัทผ่านเครือข่ายการจัดจำหน่ายของบริษัทและผู้จัดจำหน่ายภายนอกใน 29 ประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2556
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
436,950,941 บาท
รายได้หลักในปี 2560
3,372,894,000 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
1,000 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
384 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย6 ถนนพัฒนา3 แพรกษา เมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์
02-401-8686 Ext.4195
โทรสาร
02-324-0451
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
พิชญ์พงศ์ ชูชนะกิจ
ตำแหน่ง
ASSISTANT MANAGER PRODUCT DEVELOPMENT
เบอร์ติดต่อ
02-401-8686 Ext.4195
Email