บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด
VESCO PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ยารักษาโรคแผนปัจจุบัน หมวดยาเม็ด ยาน้ำ ยาแคปซูล ยาครีม ยาปราศจากเชื้อ

รายละเอียดบริษัท

บริษัท เวสโก ฟาร์มาซูติคอล จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตยารักษาโรค ซึ่งดำเนินกิจการมากว่า 40 ปี มาตรฐานการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ให้การรับรอง มาตรฐานการผลิตกับทางโรงงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 เป็นต้นมา เพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์ของโรงงาน ทั้งหมดผลิตขึ้นภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดี

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2552
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
50,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
234,452,425.14 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
150 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสูตรยาเดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ยาเม็ด
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
21/2 ซอยเฉลิมสุข ถนนพหลโยธิน 28 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์
02-513-2925
โทรสาร
02-511-2785
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
เพ็ญประภา โสธรประภากร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
เบอร์ติดต่อ
02-513-2925