บริษัท เทโลจิค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
TELOGIC TECHNOLOGY (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ไม่ระบุ

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2548
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 1-50
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
175,000 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
17 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการผลิตและผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
128/198-199 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 18 ถนนพญาไท ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
02-215-6199
โทรสาร
02-218-6198
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
คุณวิไล
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เบอร์ติดต่อ
02-215-6199