บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด
MONDE NISSIN (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

คุกกี้ แครกเกอร์

รายละเอียดบริษัท

กรุณาระบุ (ถ้ามี)

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2546
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
1,750,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
280 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ขยายการพัฒนาผลิตภัณฑ์เก่าและมีการคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
คุกกี้ แครกเกอร์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
87 ออลซีซั่นส์เพลส เอ็มไทยทาวเวอร์ ชั้น22 ยูนิต 2202 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์
02-654-3013 038-468-600
โทรสาร
038-468-591
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
ช่อเพชร มหาพล
ตำแหน่ง
RESEARCH AND DEVELOPMENT AND SYSTEM MANAGER
เบอร์ติดต่อ
02-654-3013 038-468-600