บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศโดยทั่วไป 2. การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 3. การตรวจวัดคุณภาพกากตะกอนและดิน 4. การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 5. การบริการห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายละเอียดบริษัท

บริษัทฯตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 ด้วยปฏิภาณมุ่งมั่นในการพิทักษ์ปกป้องคุณภาพสิ่งแวดล้อม และเสนอการบริการด้านวิชาการให้แก่ภาครัฐ เอกชน และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญสูง พร้อมจะให้บริการด้านการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม การให้คำปรึกษาด้านวิชาการทางสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย อันจะช่วยให้ธุรกิจและบริษัทของท่านบรรลุวัตถุประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยที่ดีต่อไป

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2542
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
82,420,067.34 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
132 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาการวิเคราะห์ตัวอย่าง
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์
02-954-7745
โทรสาร
02-954-7747
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
มงคล บูรภักดิ์
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการและผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์ติดต่อ
02-954-7745