บริษัท แสงมิตร อีเลคตริค จำกัด
SAENGMITR ELECTRIC COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ระบบโซล่าเซลล์ โคมไฟภายนอก โคมไฟภายใน โคมไฟฉุกเฉิน สินค้า LED และระบบไฟอื่นๆ

รายละเอียดบริษัท

บริษัท แสงมิตร เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2508 โดยเริ่มต้นจากการผลิต และจำหน่ายโคมไฟฟลูออเรสเซนต์ และอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องกับโคมไฟต่างๆ ในนามเครื่องหมายการค้า ชื่อว่า “DELIGHT” เป็นรายแรกของประเทศ โดยมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเรื่อยมา ตั้งแต่มีการใช้วัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ทันสมัย จนได้รับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ต่างๆ อาทิเช่นใบรับรองมาตรฐานจากสำนักมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สำหรับสินค้าโคมไฟฟ้าฟลูออเรสเซนต์ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ โคมไฟฉุกเฉิน โคมไฟถนน โคมฉาย และโคมต่างๆ ทุกชนิดมาตรฐาน CE F Mark รางวัล The best standard of lighting fixture product 1989 รางวัล Honor shield for the best standard of lighting fixture รางวัล Honor shield for energy saving luminaries จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใบประกาศนียบัตรรับรองการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 จาก BUREAU VERITAS รางวัลคุณภาพยอดเยี่ยมจากสมาคมไฟฟ้าและแสงสว่าง สมาคมผู้บริโภคไทยและอื่นๆ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2535
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
116,500,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
319,866,072.35 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
180 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์โคมไฟฉุกเฉิน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
77/21-24 หมู่ที่ 11 ถนนสวนผัก ตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170
โทรศัพท์
02-882-2033 Ext.501 081-619-2654
โทรสาร
-
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ประเสริฐ
ตำแหน่ง
ELECTRONIC DEPARTMENT MANAGER
เบอร์ติดต่อ
02-882-2033 Ext.501 081-619-2654