บริษัท พีคิว เคมิคอลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
PQ CHEMICALS (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

สารสังเคราะห์ Zeolite เป็นวัตถุดิบในการผลิตผงซักฟอก

รายละเอียดบริษัท

ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) โดยมีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง เป็นบริษัทในเครือของ PQ Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2534
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
237,500,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
50 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาและปรับสินค้าตัวเดิม
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไม่ระบุ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
246 อาคารไทมส์ สแควร์ ชั้น 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์
02-229-4694 038-490-262-5
โทรสาร
02-229-4689
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ประสิทธิ์ ตรงจิตติปัญญา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์ติดต่อ
02-229-4694 038-490-262-5