บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จำกัด
PACIFIC SEEDS (THAI) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ลูกผสม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหวานลูกผสม เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดฝักอ่อนลูกผสม และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดข้าวเหนียวลูกผสม

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2524
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยต่างชาติทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
60,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
149 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดอาหารสัตว์ และข้าวโพดฝักสด
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ข้าวโพดอาหารสัตว์พันธุ์ใหม่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน และ ข้าวโพดข้าวเหนียว
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
Double Haploid
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
1 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน ตำบลพระพุทธบาท อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี 18120
โทรศัพท์
036-266-316-9
โทรสาร
036-266-508
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
มนตรี คงแดง
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
036-266-316-9