บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
AGRO (THAILAND) COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

เคมีทางการเกษตร

รายละเอียดบริษัท

ไม่ระบุ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2518
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
100,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
620,533,872.15 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
129 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
ทดลองสิ่งใหม่ เช่น เคมีทางการเกษตรสูตรสารกำจัดศัตรูพืช
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
เคมีเกษตรสูตรใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
2922/268 ชั้น22 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์
02-324-0515 Ext.6
โทรสาร
02-308-2487
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สุนทรี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-324-0515 Ext.6