บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ไม่ระบุ

รายละเอียดบริษัท

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลไทย ให้เป็นหน่วยงานผู้ให้บริการการเดินอากาศของประเทศ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 1. การบริหารจราจรทางอากาศ ภายในเขตแถลงข่าวการบินกรุงเทพฯ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการบินของผู้ใช้ห้วงอากาศในประเทศไทย 2. การบริการระบบสื่อสาร ระบบช่วยการเดินอากาศ และระบบติดตามอากาศยาน 3. การบริการข่าวสารการเดินอากาศและงานแผนที่เดินอากาศ

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2491
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยร้อยละ 51-99
ทุนจดทะเบียน
660,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
-
จำนวนพนักงานในปี 2560
3,000 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาส่วนการบิน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
บริการการบิน ดูแลการจราจรทางอากาศ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ไม่ระบุ
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
102 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์
02-287-8596
โทรสาร
-
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
วิริยะ จริยวิทยานนท์
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่กองการผลิตและซ่อมบำรุง
เบอร์ติดต่อ
02-287-8596