ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2561

และทำเนียบบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีกิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนา และกิจกรรมนวัตกรรม ประจำปี 2561

RDI-SURVEY-REPORT-2018.pdf
รายงานผลการสำรวจการวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ประจำปี 2561
RDI-SURVEY-DIRECTORY-2018.pdf
ทำเนียบบริษัทเอกชนในประเทศไทยที่มีกิจกรรมด้านวิจัยและพัฒนาและกิจกรรมนวัตกรรม ประจำปี 2561