บริษัท วราฟู้ดแอนด์ดริ๊ง จำกัด
VARA FOOD AND DRINK COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2529
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
80,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,789,928,429 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
-
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
127 หมู่ที่ 3 ห้วยพระ ดอนตูม นครปฐม 73150
โทรศัพท์
089-925-6503
โทรสาร
-
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
สุภาวดี
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
089-925-6503