บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
INNOVA TELECOMMUNICATION COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

ผลิตสายอากาศรับสัญญาณ (ANTENNA) โดยเป็นการผลิตสินค้าแบบสั่งทำ หรือออกแบบตามความต้องการของลูกค้า และจำหน่ายสินค้าในกลุ่มโทรคมนาคม เช่น อุปกรณ์กรอง และรวมสัญญาณ อีกทั้งยังให้บริการในรูปแบบ ONE STOP REPAIR SERVICE CENTER ซึ่งให้บริการซ่อมบำรุงและทดสอบอุปกรณ์โทรคมนาคมแบบครบวงจร

รายละเอียดบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้าและบริการเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสินค้าที่บริษัทจำหน่ายจะต้องมีคุณภาพและได้มาตรฐานการรับรอง พร้อมที่จะทำงานร่วมกับอุปกรณ์ด้านโทรคมนาคมของลูกค้า ให้เกิดระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2551
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
40,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
106,455,430 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
40 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
สายอากาศ และอุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมที่ย่านความถี่วิทยุ 100 Mhz 6 Ghz
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
365 ถนนบอนด์สตรีท บางพูด ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์
02-503-3947-49
โทรสาร
02-503-4979
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
สมร ดีเส็ง
ตำแหน่ง
กรรมการผู้จัดการ
เบอร์ติดต่อ
02-503-3947-49