บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จำกัด
OVO FOODTECH COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

กลุ่มไข่เหลวพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized Liquid Egg) ได้แก่ ไข่ขาวเหลวพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized Liquid Egg Albumen) ไข่แดงเหลวพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized Liquid Egg Yolk) ไข่รวมเหลวพาสเจอร์ไรซ์ (Pasteurized Liquid Whole Egg) ไข่เหลวปรับคุณสมบัติ (Functionalized Liquid Egg) ไข่เหลวผสม (Customized Mixed Liquid Egg) ออมเลตพาสเจอร์ไรซ์ (Omelet Pasteurized) และกลุ่มไข่เหลวไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (Non-Pasteurized Liquid Egg) ได้แก่ ไข่ขาวเหลวไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (Non-Pasteurized Liquid Egg Albumen) ไข่แดงเหลวไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (Non-Pasteurized Liquid Egg Yolk) ไข่รวมเหลวไม่ผ่านการพาสเจอร์ไรซ์ (Non-Pasteurized Liquid Whole Egg) ไข่ไก่ตอกสด (Super Whole Egg)

รายละเอียดบริษัท

บริษัท โอโว่ ฟู้ดเทค จากัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2553 ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปคุณภาพสูงภายใต้ตราสินค้า “OVF” โดยหุ้นส่วนและทีมงานที่มากไปด้วยประสบการณ์ด้านการทำฟาร์ม การตลาด ความรู้และความเชี่ยวชาญ ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ประกอบกับความพร้อมด้านเครื่องจักรที่ทันสมัย

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2553
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
55,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
236,794,274.65 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
50 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
KPI ออก New product ในทุกปี
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ไข่ขาว High whipping function
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตโยเกิร์ตตัวใหม่
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
9 ซอยรามอินทรา 19 แยก 3 ถนนรามอินทรา อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์
081-554-1714
โทรสาร
02-522-6798
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ธันยาภรณ์ บัวเจริญ
ตำแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ
เบอร์ติดต่อ
081-554-1714