บริษัท บิ๊กสตาร์ จำกัด
BIG STAR COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2532
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
200,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,227,021,211.88 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
2,300 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
คิดค้นรองเท้าแบบใหม่
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
รองเท้ารูปแบบใหม่ๆ
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
15 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 100 ถนนพระราม 2 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์
082-446-2466
โทรสาร
02-451-3288
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
สนธยา ภูถาวร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิศวกรรม
เบอร์ติดต่อ
082-446-2466