บริษัท เฟดเดอรัล อีเลคตริค จำกัด
FEDERAL ELECTRIC CORPORATION LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท

หม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า พัดลม เครื่องปั่นอเนกประสงค์ เตารีดไฟฟ้า ตู้น้ำร้อนน้ำเย็น

รายละเอียดบริษัท

ดำเนินการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนภายใต้เครื่องหมายการค้า “SHARP” ตลอดจนรับจ้างผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท “OEM" โดยจัดจำหน่ายในและต่างประเทศ การดำเนินงานของบริษัทฯ เป็นไปในรูปแบบของการผลิตโดยใช้วัสดุและชิ้นส่วนตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของระบบงาน ทั้งมาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 และมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองทั้งจากในประเทศและต่างปะเทศ ซึ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่ผลิตภายในประเทศเกือบทั้งสิ้น

ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2521
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
150,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
3,544,237,772.64 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
1,800 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาสินค้าใหม่ๆ ภายใต้สินค้าบริษัท
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน, เครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้า, หม้อหุงข้าวไฟฟ้า,
ออกแบบแผงวงจรรวมสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
เปลี่ยนการขึ้นรูปโลหะ โดยการใช้หุ่นยนต์แทนคน, นำระบบ ROBOTIC และ AUTOMATION มาใช้ในกระบวนการผลิต, เริ่มดำเนินการใช้ระบบการควบคุมอุตสาหกรรม ที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่เฝ้าดูและควบคุมกระบวนการผลิตหลักของบริษัท
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
64/1 หมู่ที่ 4 ถนนกิ่งแก้ว ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์
02-312-4190 Ext.170
081-340-3379
โทรสาร
02-312-4185
เว็บไซต์
-
ชื่อผู้ติดต่อ
กิตติศักดิ์ มิตรประทาน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
เบอร์ติดต่อ
02-312-4190 Ext.170
081-340-3379