บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
RX COMPANY LIMITED
ผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท
-
รายละเอียดบริษัท
-
ข้อมูลรายละเอียด
ปีที่ก่อตั้ง
2519
สถานะการถือหุ้น
ถือหุ้นโดยคนไทยทั้งหมด
ทุนจดทะเบียน
120,000,000 บาท
รายได้หลักในปี 2560
1,138,445,826.87 บาท
จำนวนพนักงานในปี 2560
100 คน
การวิจัยและพัฒนาในปี 2560
พัฒนาตำหรับยาใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงยาของผู้ป่วย
กิจกรรมนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์/บริการ
-
กิจกรรมนวัตกรรมด้านกระบวนการ
-
ข้อมูลการติดต่อ
ที่อยู่
93/90 ซอยประชานุกูล 2 ถนนรัชดาภิเษก บางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์
02-910-0950
โทรสาร
034-298-117-21 Ext.2422
เว็บไซต์
ชื่อผู้ติดต่อ
ธีรดา คำขจร
ตำแหน่ง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
เบอร์ติดต่อ
02-910-0950